The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought
wybierz język polski
choose english

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought

 in cooperation with  The Polish Hegel and Marx Society  (Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – PTHM)


sekcja
feministyczna

Seminarium
Projekty lepszego świata: racje, użytki
i konsekwencje

prowadzący: Maja Chmura, Michał Kozłowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w czwartki, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 3),
w godzinach 11.30-14.45, s. 108, począwszy od 2 października 2014.


Propozycje lektur:

Benedict Anderson:
Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997;

Eric Hobsbawm, Terence Ranger:
Tradycja wynaleziona, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;

Eric Hobsbawm:
Narody i nacjonalizm po 1780 roku, Warszawa 2010, Wydawnictwo Difin;
Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840-2011, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2013;

John Rawls:
Prawo ludów, Aletheia, Warszawa 2001;
Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013;

Jürgen Habermas:
Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

Filip Mirowski:
Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge University Press, 2001;
Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived, Verso 2014;

Friedrich August von Hayek:
Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 2003;
Nadużycie rozumu, VOLUMEN, Warszawa 2002;
Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Arcana, Kraków 2004;

Anthony Giddens:
Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

Ulrich Beck:
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa 2002 i 2004;
Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005;

Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash:
Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009;

Richard Florida:
Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010;

Alain Badiou, Slavoj Žižek:
L'Idée du communisme, w: Alain Badiou, Slavoj Žižek, L'Idée du communisme t. 1, Conférence de Londres, 2009, Éditions Lignes, 2010;
Le socialisme est-il le réel dont le communisme est l’idée ? w: L'Idée du communisme, t. 2, Conférence de Berlin, 2010, Éditions Lignes, 2011;

Toni  Negri:
Le Pouvoir constituant : essai sur les alternatives de la modernité, PUF, 1997;
Goodbye mister socialism, Seuil, 2007;

Hakim Bay:
Millenium. Inny Świat, 2005;
Tymczasowa Strefa Autonomiczna. Kraków, Korporacja Ha!art, 2009;
Obelisk i inne eseje. Stowarzyszenie Viral & Miligram, Wrocław 2009;

John  Holloway:
Open Marxism: Emancipating Marx Pluto Press, London 1995;
Change the World without taking Power, Pluto Press, London 2003;
Crack Capitalism, Pluto Press, London 2010;

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe:
Hegemonia i socjalistyczna strategia
, DSW, Wrocław 2007;

Antonio Negri, Michael Hardt:
Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, Korporacja Ha!art, Warszawa 2012;
Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Books 2009;

Donna Harraway:
Manifest Cyborgów, Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 1/2003;
"Płeć" do marksistowskiego słownika, biblioteka on-line Think Tanku Feministycznego;

Pierre Bourdieu:
Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;
Medytacje pascaliańskie, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2006;
Męska dominacja, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2004;

Judith Butler:
The Psychic Life of Power: Theories of Subjection, Stanford University Press Stanford, California 1997;
Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008;
Żądanie Antygony. Rodzina między życiem a śmiercią, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010;

Georges Didi-Huberman:
Obrazy mimo wszystko, Universitas, Kraków 2008;

Sadri Khiari:
Trajectoires et paradoxes de l’islam politique , ContreTemps 2005;

Jacques Rancière:
Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2008;
Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007;
Nienawiść do demokracji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008;
Na brzegach politycznego, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2008;
Qu'est-ce qu'un peuple ?, La Fabrique, 2013.