The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought
wybierz język polski
choose english

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought

 in cooperation with  The Polish Hegel and Marx Society  (Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – PTHM)

sekcja
feministyczna

Archiwum PTHM on-line

A
Shlomo Avineri – „Ja”, działalność gospodarcza i dialektyka społeczeństwa obywatelskiego u Hegla
Shlomo Avineri – Paradoks społeczeństwa obywatelskiego w strukturze Heglowskiej koncepcji etyczności


D
Janusz Dobieszewski – Aleksander Hercen – filozofia czynu, filozofia osobowości
Janusz Dobieszewski – Hegel w Rosji
Janusz Dobieszewski – Marksizm a narodnictwo rosyjskie
Janusz Dobieszewski – Marksizm i neomarksizm
Janusz Dobieszewski – Michaił Bakunin – teoria rewolucyjna jako filozofia negacji
Janusz Dobieszewski – O marksizmie Karla Korscha
Janusz Dobieszewski – Radzieckie dyskusje estetyczne lat 20-tych
Janusz Dobieszewski – Rosyjskie reakcje na rewolucję październikową
Janusz Dobieszewski – Wissariona Bielińskiego zmagania z rzeczywistością


F
Iring Fetscher – Rola intelektualistów w rewolucyjnym ruchu robotniczym. Brecht i Sartre
Hans-Georg Flickinger – Znikający podmiot w teorii Marksa


G
Ryszard Gaj – Filozofia i życie. Racjowitalizm i perspektywizm Jose Ortegi y Gasseta wobec bezradności filozofów


H
G. W. F. Hegel – Kto myśli abstrakcyjnie? Tłumaczenie z języka niemieckiego: Jerzy Prokopiuk.


K
Jerzy Kochan – Czy utopia jest utopią?
Jerzy Kochan – Grube książki i milczenie owiec
Jerzy Kochan – Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem
Jerzy Kochan – Oburzeni na kapitalizm [wywiad]
Jerzy Kochan – Trzy razy Paryż
Jan Kurowicki – Każdego można kupić [wywiad]
Jan Kurowicki – Krytyka biurokratyzmu jako kryptokrytyka realnego socjalizmu
Jan Kurowicki – Myślenie z Heglem i Marksem [wywiad]
Jan Kurowicki – O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem


M
Piotr Madejski – Absolut a własność prywatna w systemie Hegla
Stefan Morawski – O granicznych odmianach marksizmu: Sartre – Althusser
Stefan Morawski – O marksistowskiej myśli estetycznej


N
Florian Nowicki – Społeczne znaczenie płci w marksistowskiej teorii historii


O
Aleksander M. Ochocki – Brecht, Lukács i cień Falstaffa
Aleksander M. Ochocki – Marks a teoria realnego socjalizmu


R
Tom Rockmore – Fichte a heglowski marksizm Lukácsa


S
Piotr Strębski – Czy Szkoła Frankfurcka należy do tradycji marksistowskiej?
Jan Swianiewicz – Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze
Sebastian Szymański – Społeczne uwarunkowania i funkcje sztuki według Karola Marksa


T
Jacek Tittenbrun – Między indywidualizmem a subiektywizmem: podstawy metodologiczne szkoły austriackiej


U
Jacek Uglik – Heglowskie inspiracje Michała Bakunina. O rzeczywistości tego, co rozumne i rozumności tego, co rzeczywiste


W
Halina Walentowicz – Ewolucja teorii krytycznej Maxa Horkheimera
Halina Walentowicz – Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera
Tomasz Rafał Wiśniewski – Aktualność Teorii Krytycznej
Tomasz Rafał Wiśniewski – Krytyka i zniesienie polityki według Teorii Krytycznej
Tomasz Rafał Wiśniewski – Lewica postmodernistyczna


Z
Marek Zagajewski – Demokracja bez ludu
Marek Zagajewski – Dwie koncepcje komunizmu
Marek Zagajewski – Komunizm a religia. Religia jako „opium”, czyli krytyka krytyki religii

aktualności:

Seminarium
Projekty lepszego świata:
racje, użytki i konsekwencje

prowadzący:
dr Maja Chmura,
dr Michał Kozłowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie,
w czwartki, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
w godzinach 11.30-14.45, począwszy
od 2 października 2014.
Zapraszamy!

kontakt  |  więcej » » »

Seminarium
Ziemska pleroma: Hegel
i nowoczesna filozofia immanencji

prowadzący:
prof. A. Bielik-Robson,
dr Maciej Sosnowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie,
we wtorki, w godzinach 17.00-20.00, począwszy od 21 października 2014.
Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.

więcej » » »

Konferencja
Slavic Reception of the Thought of Hegel
Warszawa, 6 grudnia 2014 r.

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought and The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion at the Institute of Philosophy, University of Warsaw invites to the conference under the auspices of Polish Hegel and Marx Society

Slavic Reception of the Thought
of Hegel

Warsaw, 6 December 2014
.

Conference languages: Polish, Russian, English.

Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be submitted to the address: slavic.hegel@gmail.com by October 31, 2014.

Abstracts should include such information as: First Name and Family Name, Birth Date, Organization and Position, E-mail, Telephone Number, Paper Title, Bibliographic References (at least 5). Notification of acceptance will be given by November 10, 2014.

kontakt  |  więcej » » »

 

 

Więcej informacji na temat bieżących wydarzeń w kręgu myśli post-heglowskiej znajdą Państwo tu.