The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought
wybierz język polski
choose english

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought

 in cooperation with  The Polish Hegel and Marx Society  (Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – PTHM)


sekcja
feministyczna

Towarzystwo Myśli Młodoheglowskiej i Post-Heglowskiej inauguruje swoją działalność w dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego.

August Cieszkowski
(1814-1894).

Obraz zaczerpnięty ze zbiorów
Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zapraszamy, wespół z Kołem Naukowym Filozofii Religii przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, do udziału w międzynarodowej konferencji pt.
Slavic Reception of the Thought of Hegel
(Słowiańska recepcja myśli Hegla).

16 grudnia 2014 r.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres: slavic.hegel@gmail.com do 31.10.2014 r.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu.
O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy Państwa do 10.11.2014 r.

Więcej informacji na temat bieżących wydarzeń w kręgu myśli post-heglowskiej znajdą Państwo tu.