The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought
wybierz język polski
choose english

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought

 in cooperation with  The Polish Hegel and Marx Society  (Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – PTHM)

sekcja
feministyczna

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa (Polish Hegel and Marx Society; Polnische Hegel und Marx Gesellschaft) jest niezależnym stowarzyszeniem osób prowadzących badania nad filozoficzną i społeczno-polityczną myślą Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Karola Marksa oraz historycznymi i współczesnymi nawiązaniami do dorobku obu myślicieli. Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie nauki, oświaty i edukacji poprzez:

  • prowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych nad myślą heglowską i marksistowską;
  • krzewienie myśli heglowskiej i marksistowskiej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk społeczno-humanistycznych i prezentowanie ich dorobku;
  • podnoszenie kwalifikacji filozofów i socjologów oraz adeptów nauk społecznych i humanistycznych;
  • integrowanie środowiska osób zainteresowanych problematyką, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 listopada 2006 r. pod numerem 0000268247.

 

Zarząd PTHM

dr Janusz Ostrowski (Uniwersytet Warszawski) – Prezes
prof. US dr hab. Jerzy Kochan (Uniwersytet Szczeciński) – Wiceprezes
dr hab. Halina Walentowicz (Uniwersytet Warszawski) – Wiceprezes
dr Michał Kozłowski (Uniwersytet Warszawski) – Wiceprezes
Piotr Strębski – Sekretarz Generalny
dr Jakub Kloc-Konkołowicz (Uniwersytet Warszawski) – Sekretarz ds. Badań Naukowych
dr Marcin Pańków (Uniwersytet w Białymstoku) – Sekretarz ds. Międzynarodowych
Sebastian Szymański – Sekretarz ds. Wydawniczych

Krajowa Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski) – Przewodniczący
Magdalena Szalewicz – członkini
Konstanty Szydłowski – członek
dr Krzysztof Wolański – członek

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Jan Kurowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) – Przewodniczący
dr Ewa Majewska (Uniwersytet Jagielloński) – członkini
dr Jan Swianiewicz – członek
dr Aleksander Zbrzezny (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – członek

aktualności:

Seminarium
Projekty lepszego świata:
racje, użytki i konsekwencje

prowadzący:
dr Maja Chmura,
dr Michał Kozłowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie,
w czwartki, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
w godzinach 11.30-14.45, począwszy
od 2 października 2014.
Zapraszamy!

kontakt  |  więcej » » »

Seminarium
Ziemska pleroma: Hegel
i nowoczesna filozofia immanencji

prowadzący:
prof. A. Bielik-Robson,
dr Maciej Sosnowski

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie,
we wtorki, w godzinach 17.00-20.00, począwszy od 21 października 2014.
Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.

więcej » » »

Konferencja
Slavic Reception of the Thought of Hegel
Warszawa, 6 grudnia 2014 r.

The Society for Young Hegelian and Post-Hegelian Thought and The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion at the Institute of Philosophy, University of Warsaw invites to the conference under the auspices of Polish Hegel and Marx Society

Slavic Reception of the Thought
of Hegel

Warsaw, 6 December 2014
.

Conference languages: Polish, Russian, English.

Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be submitted to the address: slavic.hegel@gmail.com by October 31, 2014.

Abstracts should include such information as: First Name and Family Name, Birth Date, Organization and Position, E-mail, Telephone Number, Paper Title, Bibliographic References (at least 5). Notification of acceptance will be given by November 10, 2014.

kontakt  |  więcej » » »

 

 

Więcej informacji na temat bieżących wydarzeń w kręgu myśli post-heglowskiej znajdą Państwo tu.